30
Apr
2014

Edisyon 30 Avril 2014

Pawòl la nan lari se yon edisyon nouvèl ki sòti lendi rive vandredi sou radyo kominotè yo nan diferan kwen nan peyi a wap koute nou tou sou www.saks.podbean.com ou ka vizite sit enfòmasyon saks tou nan www.saks-haiti.org

00:0000:00
28
Apr
2014

4 Je Kontre - 25 Avril 2014

Magazin 4 Je kontre se yon magazin ki analize aktyalite nan nivo politik, ekonomik sosyal ak kiltirèl nan gade ansanm ki kote nou ye epi ki chimen pou n pran pou n vanse. 

 
Nan Magazin semèn sa nap fe ou swiv fowòm nasyonal òganizasyon peyizan ki fet Dofono nan Ti rivyè Latibonit, kote plizyè òganizasyon peyizan ki  sòti nan plizyè rejyon nan peyi a kap pale sou agrikilti familyal ak lot kesyon kap boulvèse sektè sa.  

Magazin sa pase  sou diferan radyo kominotè nan Peyi d'Ayiti, w Ka li tèks atik nou tou nan www.saks-haiti.org

Magazin 4 Je kontre se yon patenarya ICKL, ITEKA, PAJ ak SAKS

00:0000:00
24
Apr
2014

Edisyon nouvèl 24 avril 2014

Pawòl la nan lari se yon edisyon nouvèl ki sòti lendi rive vandredi sou radyo kominotè yo nan diferan kwen nan peyi a wap koute nou tou sou www.saks.podbean.com ou ka vizite sit enfòmasyon saks tou nan www.saks-haiti.org


00:0000:00
23
Apr
2014

Chwazi Lavi

Chwazi lavi se yon emisyon SAKS  pwodwi  ki gade pwoblèm anviwònman nan tout dimansyon l. Nan seri emisyon sa a yo, nou gade ak envite yo defi anviwònman ap mete devan nou chak jou epi gade ki konpòtman nou dwe genyen ak lanati. Nan emisyon semèn  sa a, SAKS chita pale ankò ak enjenyè agwonòm Dorine Jean Paul ak John Décipé sou konsekans chanjman klimatik la. Ou kapab li sa SAKS ekri tou sou www.saks-haiti.org

00:0000:00
14
Apr
2014

Edisyon 14 Avril 2014

Pawòl la nan lari se yon edisyon nouvèl ki sòti lendi rive vandredi sou radyo kominotè yo nan diferan kwen nan peyi a wap koute nou tou sou www.saks.podbean.com ou ka vizite sit enfòmasyon saks tou nan www.saks-haiti.org

00:0000:00
14
Apr
2014

4 Je Kontre

Magazin 4 Je kontre se yon magazin ki analize aktyalite nan nivo politik, ekonomik sosyal ak kiltirèl nan gade ansanm ki kote nou ye epi ki chimen pou n pran pou n vanse. 

 
Nan Magazin semèn sa nou gen kòm envite Pierre Esperance ki se youn nan responsab RNDDH ak Jocelyne Colas ki se manm Jistis ak Lapè ki ap pale sou sityasyon jistis la nan peyi a  yo te  pran kek ka tankou madam Marie Thaisha Mazile Ethéart ki se madan youn nan moun lajistis ap chache pou kesyon yon kidnaping ki te fèt sa  pa gen two lontan. Epi yon lòt kote gwo menas ki pandye sou defansè dwa moun yo.

Magazin sa pase  sou diferan radyo kominotè nan Peyi d'Ayiti, w Ka li tèks atik nou tou nan www.saks-haiti.org

Magazin 4 Je kontre se yon patenarya ICKL, ITEKA, PAJ ak SAKS

00:0000:00
10
Apr
2014

Chwazi Lavi

Chwazi lavi se yon emisyon SAKS  pwodwi  ki gade pwoblèm anviwònman nan tout dimansyon l. Nan seri emisyon sa a yo, nou gade ak envite yo defi anviwònman ap mete devan nou chak jou epi gade ki konpòtman nou dwe genyen ak lanati. Nan emisyon pou mwa sa a, nou chita pale ak enjenyè agwonòm Dorine Jean Paul ak John Décipé sou fenomèn chanjman klimatik la. Ou kapab li sa SAKS ekri tou sou www.saks-haiti.org

00:0000:00
4
Apr
2014

Edisyon Nouvèl 2 Avril 2014

Pawòl la nan lari se yon edisyon nouvèl ki sòti lendi rive vandredi sou radyo kominotè yo nan diferan kwen nan peyi a wap koute nou tou sou www.saks.podbean.com ou ka vizite sit enfòmasyon saks tou nan www.saks-haiti.org

00:0000:00
4
Apr
2014

Spot Lansman konkou KONT Feliks Moriso Lewa, 8èm Edisyon.

Ane sa a, yon fwa ankò Sosyete Animasyon Kominikasyon Sosyal (SAKS) ap òganize wuityèm edisyon konkou Moriso Lewa.
Fwa sa a se yon kont w ap ekri epi anrejistre l. Tèm Konkou an pou ane sa se:

Yon ti sous dlo ki pa anvi seche

Si w nan klas Katryèm segondè

patisipe nan  edisyon konkou kont SAKS ap òganize a.
Enskripsyon: gratis.
Anrejistre l nan radyo kominotè ki bò lakay ou, epi  fè nou  jwenn li avan 15 jiyè 2014

Règ jwèt la · Pou patisipe nan konkou a, elèv yo dwe ap viv nan zòn radyo sa a rive ,  yo dwe nan klas  katriyèm (9èm).

  • · Elèv yo dwe konplete fòmilè enskripsyon an, y ap jwenn nan dokiman ki prezante konkou a, epi yo dwe depoze fich enskripsyon an nan radyo kominotè ki bò lakay yo a oswa yo ka voye l nan adrès SAKS.
  • Elèv yo dwe  kòmanse anrejistre son ak tèks yo depi yo pare pou rive lendi 15 jiyè 2014. Kite l pou radyo a voye l pou nou, si w gen entènèt voye l nan:  saksht20@gmail.com  oubyen Pòtoprens na # 21A, Rue Richard Jules, Delmas 75.  .
  • -Kont sa a dwe original, sa vle di li pa ko ekri, pibliye nan okenn liv.
  • · Kont ou anrejistre a dwe 3 minit pou piti, men pa dwe depase 5 minit.
  • · Tèks la dwe gen yon valè edikatif ki ranmase pwoblèm anviwònman k ap degrade chak jou piplis.
  • · Tèks pou anrejistre a pa dwe depase 2 paj si w tape l sou òdinatè.
  • · Radyo a ap gen okazyon ede jèn yo valorize dimansyon sa a ki se rakonte Kont ki fin disparèt.
  • · Radyo a ap  resevwa moso fich enskripsyon an  apre kandida fin dakò enskri pou patisipe nan konkou a.

 

 

00:0000:00
1
Apr
2014

4 Je Kontre - 31 Mas 2014

Magazin 4 Je kontre se yon magazin ki analize aktyalite nan nivo politik, ekonomik sosyal ak kiltirèl nan gade ansanm ki kote nou ye epi ki chimen pou n pran pou n vanse. 

 
Nan Magazin semèn sa nap fè ou swiv plizyè entèvenan ki te patisipe nan yon atelye pandan 2 jou Asosyayson Nasyon kès Popilè Ayisyèn (Anakaph) tap òganize sou eknomi solidè nan dat 27 ak 28 Mas ki sot pase a nan Club indigo.

Magazin sa pase  sou diferan radyo kominotè nan Peyi d'Ayiti, w Ka li tèks atik nou tou nan www.saks-haiti.org

Magazin 4 Je kontre se yon patenarya ICKL, ITEKA, PAJ ak SAKS

00:0000:00