20
March
2018

Bilten espesyal #2 fowom karayibeyen sou radyo kominote yo ak konstriksyon rezilyans sou male pandye

Wòl medya kominotè yo nan enfòme ak edike popilasyon an nan zafè anviwònman ak diminye male padye ki ka lotè dezas. se manman lide ki traverse premye panel nan 2zyèm jounen Fowòm karayibeyen sou radio kominotè yo ak konstriksyon rezilyans sou malè pandye yo.

Se direktè Pwoteksyon sivil la, doktè Jerry Chandler ki te lanse  Jounen sa travay sa a ki  te kòmanse depi 8tè30 nan maten. Nan entèvansyon l lan, mesye Chandler pale sou radio kominotè yo li konsidere kon zouti enpòtan nan fasilite mesaj al jwenn kominote yo pi fasil nan moman prevansyon, preparasyon ak repons nan sitiyasyon ijans.

00:0000:00