19
March
2018

Bilten espesyal fowom karayibeyen sou radyo kominote yo ak konstriksyon rezilyans sou male pandye yo

Se sou tem sa a, « fowom karayibeyen  sou radyo kominote yo ak konstriksyon rezilyans sou male pandye »,  Direksyon pwoteksyon Sivil nan tet kole ak  PNUD, SAKS, REFRAKA, CDEMA, ak lòt reprezantan  enstitisyon ki nan domen jesyon risk ak dezas nan Karayib la. Lanse   aye dimanch 18 mas la nan otel satama Okap 3 jounen brase lide sou radyo kominote yo ak estrateji yo kapab mete anplas pou diminye dega male pandye yo kapab genyen sou peyi a men tou nan rejyon karayabib la ki vilnerab anpil parapot ak fenomen natirel yo.

00:0000:00