13
Mar
2013

4 Je Kontre Camille Chalmers et Olga Benoit

Magazin 4 Je kontre se yon magazin ki analize aktyalite nan nivo politik, ekonomik sosyal ak kiltirèl nan gade ansanm ki kote nou ye epi ki chimen pou n pran pou n vanse. Nan Magazin semen sa a, nou gen kòm envite ekonomis Camille Chalmers ak militant Olga Benoit. Nou te pale sou Chavez, kiyes li te ye ak pakou li. nou te gade tou kisa gouvenman Chavez la te pote kom sipo bay Ayiti ak evantyel konsekans disparisyon ka genyen sou relasyon Ayiti ak Venezyela.

Nan dezyem tan nou te fe yon gade jounen entenasyonal dwa fanm yo, 8 mas la ak diferan aktivite SOFA konte oganize pou make jounen sa a.

Magazin sa pase  sou diferan radyo kominotè nan Peyi d'Ayiti, w Ka li tèks atik nou tou nan www.saks-haiti.org. Magazin 4 Je kontre se yon patenarya ICKL, ITEKA, PAJ ak SAKS

13
Mar
2013

# 3 A qui profitent les millions qui transitent par la Frontière Malpasse/Jimani

Depuis plusieurs années, le marché binational de Malpasse/Jimani est devenu le port commercial le plus frequente ou près 32% du commerce vers haiti est transite. Cependant, ce marché binational présente de serieuses dificultes.  Non seulment il existe un desequilibre flagrant en terme d’echange commercial entre les deux pays, mais aussi l’espace proprement dite du marche n’en est pas un.

Dans le cadre d’un projet de la chair UNESCO de communication, démocratie et bonne gouvernance de la «Pontificia  Universidad catolica Madre y Maestra» PUCMM. Intitule, «Nouveaux regards sur les relations dominicano-haïtiennes: Journalisme en plus et mieux», qui regroupent journalists haitiens et dominicains pour de nouveaux regard sur les realites des deux pays qui partagent l’iles on a ete voir de plus pres, pour voir ou vont les millons qui transitent par le marche binational de Malpasse/jimani.

13
Mar
2013

# 2 A qui profitent les millions qui transitent par la Frontière Malpasse/Jimani

Depuis plusieurs années, le marché binational de Malpasse/Jimani est devenu le port commercial le plus frequente ou près 32% du commerce vers haiti est transite. Cependant, ce marché binational présente de serieuses dificultes.  Non seulment il existe un desequilibre flagrant en terme d’echange commercial entre les deux pays, mais aussi l’espace proprement dite du marche n’en est pas un.

Dans le cadre d’un projet de la chair UNESCO de communication, démocratie et bonne gouvernance de la «Pontificia  Universidad catolica Madre y Maestra» PUCMM. Intitule, «Nouveaux regards sur les relations dominicano-haïtiennes: Journalisme en plus et mieux», qui regroupent journalists haitiens et dominicains pour de nouveaux regard sur les realites des deux pays qui partagent l’iles on a ete voir de plus pres, pour voir ou vont les millons qui transitent par le marche binational de Malpasse/jimani.

13
Mar
2013

A qui profitent les millions qui transitent par la Frontière Malpasse/Jimani

Depuis plusieurs années, le marché binational de Malpasse/Jimani est devenu le port commercial le plus frequente ou près 32% du commerce vers haiti est transite. Cependant, ce marché binational présente de serieuses dificultes.  Non seulment il existe un desequilibre flagrant en terme d’echange commercial entre les deux pays, mais aussi l’espace proprement dite du marche n’en est pas un.

Dans le cadre d’un projet de la chair UNESCO de communication, démocratie et bonne gouvernance de la «Pontificia  Universidad catolica Madre y Maestra» PUCMM. Intitule, «Nouveaux regards sur les relations dominicano-haïtiennes: Journalisme en plus et mieux», qui regroupent journalists haitiens et dominicains pour de nouveaux regard sur les realites des deux pays qui partagent l’iles on a ete voir de plus pres, pour voir ou vont les millons qui transitent par le marche binational de Malpasse/jimani.


Play this podcast on Podbean App