7
Apr
2013

Aiti Kale Je - Dosye Karakòl - Mas 2013

Nan dosye sa ki sòti nan mwa mas 2013 la, Ayiti Kale ap gade pak endistriyèl karakòl ki chita nan nòdès peyi a

Ayiti Kale Je se yon konbit enfòmayon ak envestigasyon sou rekonstwiksyon Ayiti.

Patnè Ayiti Kale Je se Aterpresse, Sosyete Animasyon Kominikasyon Sosyal (SAKS), etidyan Fakilte Syans Zimèn (FASCH) nan Inivèsite Leta Dayiti (UEH), Rezo Fanm nan Radyo Kominotè Ayisyen (REFRAKA), ansanm ak kèk nan radyo kominotè yo.

Patne espesyal nou se Radyo Kiskeya.

Ou ka li atik sa a ansanm avèk anpil lòt nan http://www.ayitikale.org

4
Apr
2013

Ayiti Kale - Dosye Min ak Kwiv nan Nò Peyi d Ayiti - Mas 2013

Nan dosye sa ki sòti nan mwa mas 2013 la, Ayiti Kale Je pale sou dènye nouvèl ki genyen   sou min lò ak kwiv  nan Nò  peyi d Ayiti kote plizyè konpayi etranje ap eksplote .

Ayiti Kale Je se yon konbit enfòmayon ak envestigasyon sou rekonstwiksyon Ayiti.

Patnè Ayiti Kale Je se Aterpresse, Sosyete Animasyon Kominikasyon Sosyal (SAKS), etidyan Fakilte Syans Zimèn (FASCH) nan Inivèsite Leta Dayiti (UEH), Rezo Fanm nan Radyo Kominotè Ayisyen (REFRAKA), ansanm ak kèk nan radyo kominotè yo.

Patne espesyal nou se Radyo Kiskeya.

Ou ka li atik sa a ansanm avèk anpil lòt nan http://www.ayitikale.org


Play this podcast on Podbean App