20
March
2018

Mo Edgar Celestin youn nan reprezantan DPC ki te louvri 3zyèm jounen Fowòm nan

medya kominotè yo ei difikilte pou yo prepare kont dezas: enstitisyon frajil nan yon rejyon ki ekspoze anpil" se premye lide ki diskite nan kad 3zyèm jounen fowòm karayibeyen sou radio kominotè yo ak konstriksyon rezilyans sou malè pandye yo jounen madi 20 mas. Se Edgar Celestin youn nan reprezantan DPC ki te louvri jounen an.