3
July
2013

Ayiti Kale Je - Dosye Bidonvil-Rekonstriksyon

Ayiti Kale Je, se yon konbit enfòmasyon, ak envestigasyon, sou rekonstriksyon Ayiti. Patnè Ayiti Kale Je se: Alterpresse, Sosyete animasyon ak kominikasyon sosyal (Saks), etidyan Fakilte syanzimèn nan inivèsite leta dayiti, Rezo fanm radyo kominotè ayisyen (Refraka) ansanm Radyo kominotè An Ayiti. Ou ka gade foto yo epi li atik nou yo an franse oswa angle, nan sit entènet nou, ki se - http://www.ayitikaleje.org

Nan dosye sa a, nou anrejistre 1er jiye 2013 la. Ayiti Kale Je, ap pale sou youn nan konstriksyon ki sòti nan pwojè rekonstriksyon peyi a apre 12 janvye, Se konstriksyon yon nouvo bidonvil tankou sa yo rele “Canaan”-“Jerusalem”- ak “ONAville la.” Nouvo bidonvil sa a pral koute peyi a plizyè santèn milyon dola non sèlman pou mete bon jan enfrastrikti tankou wout ak dlo men tou pou peye mèt tè yo....